Inclusief onderwijs.com

Inclusief onderwijs omdat ...

Elk kind heeft recht op thuisnabij passend onderwijs: kinderen met en zonder beperking moeten in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen !

Kinderen moeten zich realiseren dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen.

Ouders van kinderen met een beperking hoeven geen keuze meer te maken: De school in de buurt is ook voor hun kind de beste keuze.

Uit onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in inclusieve onderwijssituaties  dan leerlingen in reguliere- en speciale onderwijssituaties.

Inclusief onderwijs: Goed voor elk kind !

Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Zo ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij. Een zeer klein percentage van de leerlingen (tussen de 1,5 en 2%) volgt nog speciaal onderwijs in speciale scholen.